Ropud sõnumid, vägivaldse sisuga kommentaarid, telefonikõned ja lausa kallaletungid. Seda ei juhtu ainult välismaistes actionfilmides. Ka Eestis leidub inimesi, kes kannatavad ahistajate ja ähvardajate käes.