Eestis paukus õhtul ja öösel kõva äike. Viljandis tuli piksevihma sedavõrd palju, et tänavad muutusid kohati jõgedeks ning autod uppusid.