Möödus 78 aastat juuniküüditamisest, mil küüditati Eestist Siberisse üle 10 000 inimese. Leinapäeva tseremoonia leidis aset Eesti Kommunismiohvrite Memoriaalis, Tallinnas Maarjamäel.