Eesti Energia on teinud valitsusele rea ettepanekuid, millega järsku töökohtade kadu ja tekkida võivat energiasõltuvust leevendada. Ühtlasi sai ettevõte energeetikasektori töökohtade säilitamiseks valitsuselt loa põletada Auvere elektrijaamas ka biomassi.