Baltops eesmärk on läbi erinevate harjutuste edendada riikidevahelist üksteisemõistmist, usaldust ja kaitsevägede koostöövõimet. Läänemere piirkonnas peetaval õppusel harjutatakse koostööd nii merel, maal kui ka õhus.