Valijate vastustest ilmneb, et paljud neist hääletasid ühe tuntud kandidaadi poolt.