Eesti missivalimised said 30 täis. See on väärikas juubel ja piisav põhjus endistel missidel kokku tulla. Üheskoos meenutati kunagisi aegu, kuid näidati ka moekaid rõivaid. Reporter avab tähtpäeva puhul uue rubriigi «Mis on saanud Eesti missidest?»