Ligi 60 noort ning otsustajat kümnest Euroopa riigist arutavad Tallinnas valimisea langetamise üle. Kas Eesti peaks Austria ja Kreeka eeskujul laskma Euroopa parlamendi valimistel hääletada ka alaealistel või tuleb valimisoskus ikkagi vanusega?