Möödunud aasta parimaks seaduseks tunnistati Teenusmajanduse Koja ja rahvahääletuse üksmeelse otsusena investeerimisfondide seadus, mille tulemusena vähenes pensionifondide haldustasudeks võetav summa.