Linna peal on juba aastaid levinud jutt sellest, kuidas Europargi trahvid võib otse prügikasti visata, sest ettevõte neid sisse nõuda ei saa. Nüüd võib see kõik aga muutuda, sest Tallinna ringkonnakohus otsustas, et erafirmal on õigus Maanteeametilt välja nõuda trahvidest viilijate andmeid.