Käesoleval õppeaastal rakendab KiVa kiusamisvastast programmi Eestis 70 kooli ja õppekohta, mis teeb vaid ligi 15% kõikidest koolidest. Soomes näiteks on tervelt pooled koolid KiVa-koolid.