SEB panga majandusekspertide hinnangul aeglustub Eesti majandus, kuid kümne aasta taguse majanduskriisiga võrreldes võetakse vähem laene. See aga tähendab, et majanduse pidurdumine on sujuvam.