Rühm Eesti teadlasi on moodustanud Eesti Teaduskoja, mis nõuab teaduse rahastuste tõstmist ning riigilt selget tegevuskava. Kui alarahastamine jätkub, ei välistata ka proteste.