Vaidlused kirikute keeruliste omandisuhete üle said lõpu. Valitsus otsustas reserfondide asemel anda kirikutele raha riigieelarvest.