Tõenäoliselt ei ole Eestis autojuhti, kes ei kiruks kõrgeid kütusehindasid. Alternatiivina kasutavad paljud juba gaasiküttel liikuvaid masinaid ning nüüd avati ka esimesed biometaani tanklad. Seega varsti võib kõnepruugist sõna hobujõud välja vahetada hoopiski lehmajõu vastu.