Valitsus kiitis heaks mitmed koolidega seotud muudatused. Üldhariduskoolidele tahetakse anda õigus õpilast läbi otsida ja temalt esemeid hoiule võtta.