«Laineile end kingin» on regivärsiline lühieepos, mis jutustab ennemuistse loo saatuse vääramatust jõust ja armastusest eesti loole omase maalähedusega. Eeposes kohtume meremehe, tema kolme tütre, külanaiste, haldjate ja teiste eesti pärimusest juba tuttavate tegelastega. Värsid valmisid paralleelselt samanimelise heliteosega.