Tartu maakohus tunnistas Puka vallavanema Heikki Kadaja süüdi ametialases võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises.