Tartus eesti keele hääldusest rääkiva raamatu esitlusel väitsid keeleteadlased, et emakeele reeglitest kinni pidamine ei ole enam niivõrd oluline, kui aastakümnete eest. Keel areneb pidevalt ja selle kasutamist ei tohiks piirata.