Otse postimehest
Päevakajalised intervjuud saates “OTSE POSTIMEHEST” VAATA

Ida prefektuur määras rahatrahvi kahele bussijuhile, kes sõitsid tänavu oktoobri alguses inimesi täis bussidega Tapal Moe ülesõidul keelava punase fooritule ajal üle raudtee.

Mõlemad bussijuhid tunnistasid oma eksimust ja neile määrati väärteokorras rahaline trahv liiklusseaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb raudteeülesõidukoha ületamise nõuete rikkumist, ütles Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall Postimehele.

Üks bussijuhtidest sai oma trahviotsuse kätte eelmisel kuul, teine juht käis politseis täna.

«Kui suur trahv juhtidele määrati, ei saa öelda, sest kiirmenetluse otsus ei ole veel jõustunud ja tegemist on delikaatsete isikuandmetega,» ütles Krall.

Liiklusseadus näeb raudteeülesõidukoha ületamise nõuete rikkumise eest karistusena ette trahvi kuni 100 trahviühikut ehk kuni 400 eurot.

Politsei alustas busside raudteeületuse uurimiseks väärteomenetlust oktoobris, kui meedias hakkas levima video sellest, kuidas Tapal sõidab kaks inimesi täis bussi üle raudtee ajal, kui fooris vilgub edasisõitmist keelav punane tuli. Vahejuhtum leidis aset 4. oktoobril. Raudteelõigul toimus sel ajal remont ja regulaarset rongiliiklust seal ei toimunud. Küll aga sõitsid sellel raudteelõigul remonditöödega seotud raudteesõidukid.

Politsei: keelav foorituli kehtib alati eranditult kõigile

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla ütles oktoobris juhtunut kommenteerides, et keelavast fooritulest peavad kinni pidama eranditult kõik liiklejad ja seda isegi juhul, kui on teada, et antud raudteel teostatakse remonditöid ja üldist rongiliiklust ei toimu.

«Kui fooris põleb punane tuli ja ülesõidukohas ei ole reguleerijat või muud märki, mis lubaks sõitu jätkata, tuleb punasest tulest kinni pidada ja täita foorinõudeid. Inimlikult on mõistetav, et bussijuht tahab graafikus püsida, kuid rongiga kokkupõrkel on ohus kõik bussis reisijad,» märkis Alla.

Ta lisas, et suur osa raudteel juhtunud õnnetustest on tingitud juhtide või jalakäijate tähelepanematusest. Liiklusreeglite rikkumine, hajunud tähelepanu, riskide alahindamine ja kiirustamine tingivad ohtlikke olukordi, mis omakorda võivad kaasa tuua traagilised tagajärjed.

Bussifirma möönis rikkumist

Hansaliinide juhatuse liige Madis Lepp möönis oktoobris, et bussijuhid rikkusid vormiliselt liikluseeskirju, kuna üle raudtee sõites punane tuli põles. Lepa sõnul oleks eeskirju järgides bussijuhid tõepoolest pidanud ootama 5, 10, 15 või 20 minutit, kuni punased foorituled kustuvad, kuid arvestada tuleb sellega, et tegemist oli ebareeglipärase olukorra ja remondipiirkonnaga.

Lepp märkis, et raudteelõigul, millest bussid üle sõitsid, käis remont ja seal ronge ei sõitnud. Bussid vedasid reisijaid Tamsalu raudteejaamast Tapa raudteejaama. Lepa sõnul otsustasid bussijuhid sõita üle raudtee, kuna vastasel korral oleks reisijad Tapa-Tallinna rongist maha jäänud.

«Bussijuhid veendusid enne raudteele sõitmist, et ohtu ei olnud. Nad teadsid, et sellel lõigul raudteeliiklust ei toimu ja nad veendusid, et lähenemas pole ka ühtegi muud raudteesõidukit,» rääkis Lepp.

Raudteeülesõidu foore ei saanud remondi ajaks kinni katta

Eesti Raudtee pressiesindaja Liina Hallik selgitas oktoobris, et Moe ülesõidul, kus intsident toimus, ei olnud võimalik foore kinni katta, kuna seal liiguvad töörongid.

«Raudtee ületamist keelav foorituli aktiveerus piirkonnas liikunud töörongi tõttu, mis suundus Tapa jaama. Tegu oli automaatika korrapärase tööga ning seega olid punased tuled fooris põhjendatud. Kuivõrd töörongid liiguvad reisirongidest märksa aeglasemalt, tekkis ka olukord, kus ülesõit oli tavapärasest kauem suletud,» ütles Hallik.

Loe ja lisa kommentaare
SAATED
viimased
Varsti tulevad siia videod, ajakirjanikud juba tegutsevad