Töötukassa sõlmis kolmeks aastaks raamlepingud eesti keele koolituste korraldamiseks kaheksa erineva koolitajaga. Sõlmitud raamlepingute kavandatav maksumus on 5,5 miljonit eurot.