Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus jõudis täiendavas analüüsis järeldusele, et praegusel juhatusel ei olnud õigust muuta Ärma talu toetuse tagasinõude suurust, mille oli otsustanud  2012. aasta juhatus.