Siseministeerium soovib muuta seadust, et teha muuhulgas paindlikumaks välismaalasele töötasu maksmise korda.