Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus esitas osaühingule Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot.