Olukord Ida-Virumaal ei ole hea, aga kindlasti mitte katastroofiline, leiab siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort. Tema sõnul on Ida-Virumaa muu Eestiga võrreldes erinev ning erinevad probleemid vajavad seetõttu ka erilist lähenemist.