Otse postimehest
Päevakajalised intervjuud saates “OTSE POSTIMEHEST” VAATA
Illustratiivne foto. / Foto: Reuters/ScanPix

31. märtsil ja 1. aprillil Tallinnas Kumu kunstimuuseumis toimuval rändekonverentsil selgitavad eksperdid Põhjamaadest ja Balti riikidest, kuidas on korraldatud uussisserändajate vastuvõtmine, nende lõimimine tööturule, keeleõppe korraldamine ja eluaseme leidmine. Postimehe vahendusel saab vaadata konverentsist otseülekannet.

Konverentsi «Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades» esimesel päeval uurivad teadlased ja eksperdid üldisemalt, kuidas mõjutavad elukoha valik, töö ja pereelu lõimumist.

Senised kogemused Euroopas näitavad, et rahvusvahelise kaitse saanud isikutel kulub rohkem aega tööturule sisenemiseks – kuidas seda kiirendada? Sisserändajad koonduvad peamiselt suurlinnadesse, kus moodustavad oma kogukonnad, mis ei pruugi soodustada lõimumist. Kuidas mõjutab rändekriis Põhjamaade heaolumudelit, mida iseloomustab inimeste võrdne kohtlemine?

Konverentsi teine päev keskendub riigi ja kohalike omavalitsuste rollile rahvusvahelise kaitse saanud isikute vastuvõtmisel. Taani Vejle omavalitsuse esindajad tutvustavad uut lähenemist, kus uussisserändajad suunatakse võimalikult kiiresti tööpraktikale, kus nad õpivad samal ajal keelt ja ühiskonda tundma. Eesti, Läti ja Leedu esindajad jagavad värskeid kogemusi rahvusvahelise kaitse saanud inimeste vastuvõtmisel.

Päevakava

31. märts

12.00 Avasõnad

Elisabeth Aspaker, Norra Euroopa majanduspiirkonna ja Euroopa Liidu asjade ning Põhjamaade koostööminister

Marina Kaljurand, Eesti Vabariigi välisminister

PANEEL I: Uussisseränne: uued suundumused, saabujate esmane kohanemine ning lõimumine

12.50: Põhjamaade võrdlus: hiljutiste sisserändevoogude kogemused

- Tuomas Martikainen, Rändeinstituut, Soome

13.10: Uussisserändajate kohanemisprogrammi väljatöötamine ja elluviimine - Eesti kogemus

- Liana Roosmaa, siseministeerium

13.30: Küsimused, arutelu

13.40: Virgutuspaus, kohv/tee

PANEEL II: Uussisserändajate sotsiaalne lõimumine

14.10: Uussisserändajate lõimumine: elukaaslase, elu- ja töökoha muutused Rootsi näitel

- Tiit Tammaru, Tartu Ülikool

14.30: Sotsiaalmajanduslik segregatsioon Põhjala linnades

- Mari Vaattovaara, Helsingi Ülikool, Soome

14.50: Segarahvuskooselude moodustumine: Eesti maa-keskses ja võrdlevas vaates

- Allan Puur ja Leen Rahnu, Tallinna Ülikool, Eesti Demograafiakeskus

15.10: Küsimused, arutelu

15.20: Virgutuspaus, kohv/tee

PANEEL III: Uussisserändajate majanduslik lõimumine

15.50: Saatjata alaealiste pagulaste integreerumine Rootsi tööturul

- Eskil Wadensjö, Stockholmi Ülikool, Rootsi

16.10: Rahvusvahelise kaitse saajate tööturule lõimimise poliitika ja meetmed Põhja- ja Baltimaades

- Sheila Maas, Euroopa Rändevõrgustik/ ICF International

16.30: Pagulaste lõimumine tööturule: Rootsi ja Kanada võrdlus

- Pieter Bevelander, Malmö Ülikool, Rootsi

16.50: Küsimused, arutelu

17.00: Kokkuvõte

- Raul Eamets, Tartu Ülikool

1. aprill

09.00: Avaettekanne: Riigi ja omavalitsuste roll rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisel

- Eva-Maria Asari, sisekaitseakadeemia

PANEEL IV: Avaliku sektori kogemused rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisel (Paneeli korraldab Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt. Arutelusid juhib Marion Pajumets)

09.30: Sisserändajate lõimimispoliitika väljakutsed Lätis: tööturg, haridus, osalus

- Maria Golubeva, poliitikauuringute keskus PROVIDUS, Läti

09.50: Pagulaste ümberasustamise poliitika ja kogemused Soomes

- Katja Vänskä-Rajala, Tööhõive- ja Majandusministeerium, Soome

10.10: Virgutuspaus, kohv/tee

10.40: Leedu kogemused pagulaste vastuvõtmisel ja lõimumise uuringust lähtuvad õppetunnid

- Renata Kules, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet, Leedu

11.00: Vejle omavalitsuse kogemused pagulaste töökohapõhisel lõimimisel

- ChristofferMelson, Vejle omavalitsus, Taani

11.20: Küsimused, arutelu

11.30: Virgutuspaus, kohv/tee

PANEEL V: Avaliku sektori kogemused rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisel Eestis

12.00: Riigi ja omavalitsuste valmisolek rahvusvahelise kaitse taotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtuks

- Triin Raag, EV Sotsiaalministeerium

12.20: Kohalike omavalitsuste esimesed kogemused rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisel

- Vladimir Šokman, Tartu Linnavolikogu

12.40: Kodanikuühiskonna roll rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisel

- Eero Janson, Eesti Pagulasabi MTÜ

13.00: Küsimused, arutelu

13.10: Kokkuvõte

- Tiit Tammaru, Tartu Ülikool

Loe ja lisa kommentaare
SAATED
viimased
Varsti tulevad siia videod, ajakirjanikud juba tegutsevad