Otse postimehest
Päevakajalised intervjuud saates “OTSE POSTIMEHEST” VAATA

Hispaania ja Eesti ühise suureoperatsiooni käigus peeti möödunud aasta lõpus kinni hulk kuritegelikku ühendusse kuulunud inimesi, keda kahtlustatakse ülisuure koguse hašiši üle piiri toimetamises.

Nimelt alustas Eesti maksu- ja tolliameti uurimisosakond 2014. aaasta suvel kriminaalmenetlust, mille raames peeti möödunud aasta lõpus kinni hulgaliselt kahtlustatavaid Eestis ja Hispaanias. Menetluse raames on uuritud narkootiliste ainete salakaubaveoga tegeleva ühenduse tegevust, mis on kahtlustuse kohaselt toimetanud vähemalt kolme aasta jooksul,2012. aaastast kuni 2015. aasta augustini Hispaania Kuningriigist läbi erinevate Euroopa riikide, seal hulgas läbi Eesti ja Venemaa, suures koguses narkootilist ainet hašišit.

Mullu augustis peeti nimetatud menetlusega seonduvalt Poolas kinni 55-aastane Valery, kelle juhitud sõiduautosse Audi oli peidetud umbes 100 kilogrammi narkootikumikahtlast ainet, tõenäoliselt hašišit. Möödunud aasta detsembri keskel toimus MTA ja Hispaania õiguskaitseasutuste ühisoperatsioon kuritegeliku ühenduse liikmete, nende seas juhtfiguuride kinnipidamiseks. Sama suuroperatsiooni kajastas märtsi alguses ka ETV telemagasin «Pealtnägija».

Ära võeti autosid ja sularaha

Riikide koostöö tulemusena peeti operatsiooni käigus Hispaanias kinni kuus isikut  - 43-aastane Jevgeni, Dmitriy, Alfredo Oscar, Krasimir, Valentina ning Roman, keda on põhjendatud Eestis kahtlustada erinevate kuritegude, seal hulgas kuritegeliku ühenduse loomises, suures koguses narkootiliste ainete suure varalise kasu saamise eesmärgil käitlemises jms kuritegudes.

Nimetatud isikute elukohtades Hispaanias teostati läbiotsimised, mille tulemusena leiti narkootikumikahtlaseid aineid, narkootiliste ainete pakendamiseks kasutatavaid esemeid, tulirelvi, sularaha ja muud kriminaaltuluna käsitletavat vara. Nelja kahtlustatava suhtes on Eesti Vabariik taotlenud juba nende üleandmist menetluse läbiviimiseks Eestile ning käesolevaks ajaks on nad kõik Eestisse toodud ja siin ka vahi alla võetud.

Eesti Vabariigis peeti sama operatsiooni raames kinni Sergei N, Stanislav N, Sergei O, Sergey K, Kirill, Sergey M ja Inna. Isikutele on esitatud erinevaid kahtlustusi alates kuritegeliku ühenduse loomisest ning juhtimisest kuritegelikku ühendusse kuulumises, suures koguses narkootiliste ainete käitlemises grupis, samuti suure koguse narkootiliste ainete käitlemise ettevalmistamises.

Nende suhtes on teostatud erinevaid menetlustoiminguid, ka läbiotsimisi, mille tulemusena on leitud ja ära võetud kriminaaltulu kahtlusega sõidukeid, sularaha ja muid esemeid. Nelja kahtlustatava suhtes on tõkendina kohaldatud vahistamist, ülejäänud kahtlustatavate suhtes kohaldati elukohast lahkumise keeldu.

Narkootikume veeti perereisidel

Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Perni sõnul on suurte narkokuritegude menetlemine prioriteetne ning seda ka juhul kui kuritegusid panevad toime isikud, kes ei ela püsivalt Eestis. «Ka isikud, kes on kuritegelikus hierarhias tõusnud nii kõrgele, et neil puudub vajadus elada Eestis ja otseselt ise narkootiliste ainetega kokku puutuda, on õiguskaitseasutuste huviorbiidis,» selgitas ta.

MTA uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa sõnul oli narkootikumide salakaubavedu detailideni läbi mõeldud. «Narkootikumide veoks kasutati uuemaid ja kallimaid autosid ning sageli võeti kaasa naisi ja lapsi, kes reisi tegelikust eesmärgist midagi ei teadnud, et vajadusel jätta mulje puhkusel olevast perest. Kuigi kahtlustuse järgi olid kõik transporditavad narkootikumid mõeldud Venemaale, oli kahtlustuse saanud isikutel olemas oskusteave ja võimekus narkootikumide veoks läbi Eesti. Ei saa välistada, et ühel hetkel oleks nad võinud hakata ka Eestisse narkootikume tooma,» ütles ta.

«Antud juhtumis oli võtmetähtsusega hea rahvusvaheline koostöö eelkõige Hispaania kolleegidega. Infovahetus toimus kiiresti, mis selliste piiriüleste kuritegelike gruppide tabamisel  on kriitilise tähtsusega,» lisas Koppelmaa.

Enamik kahtlustatavatest on varasemalt Eesti Vabariigis karistamata, Karistatud on ainult Dmitriy, kelle varasem karistus on samuti narkokuriteo eest.

Lisaks 2015.aasta augustiga seotud kuriteoepisoodidele on kahtlustatavatele esitatud kahtlustus kokku vähemalt 1200 kilogrammi hašiši salakaubaveos, muu hulgas on isikutele esitatud kahtlustused ka 2014. aasta märtsis Eesti-Vene piiril kinnipeetud sõiduautost BMW leitud umbes 100 kilo hašiši käitlemises kuritegeliku ühendusena, samuti 2014. a mais kinni peetud sõidukist Volkswagen leitud umbes sama koguse hašiši käitlemisega kuritegeliku ühenduse poolt.

Kriminaalmenetlust viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Loe ja lisa kommentaare
SAATED
viimased
Varsti tulevad siia videod, ajakirjanikud juba tegutsevad